Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller diye anılan cihazlar yarı iletkenlerin fotovoltaik özelliği kullanılarak Güneş enerjisi ısın enerjisine dönüştürülür. Bu piller kullanılacak sisteme bağlı olarak birkaç kilowatt veya birkaç megawatt elektrik üretebilir. Güneş enerjisi pilleri yakın zamanda fiyatı nedeni ile çok az kullanılmıştır. Yol kenarlarında bulunan acil telefon cihazları ya da uzaktan algılama teknolojisinde ihtiyaç duyulan enerji gereksinimi karşılamaktadır.

Güneş pillerinin maliyeti fazla olduğundan son yıllarda az maliyetli güneş pilleri üretilmektedir. Evsel ihtiyaçlarda kullanım artarken satış oranı da bununla beraber artmıştır.

Güneş Enerjisinde Sıcak Su Sistemleri

Meskenlerde sıcak su ihtiyacında kullanılan enerji, bir bina için gerekli olan enerjinin %12 oranındadır. Sıcak su haricinde insanlar gaz elektrik enerjisi gibi ihtiyaçları içinde güneş enerjisi kullanılmaktadır.

 

Son yıllarda Güneş enerjisinden elde edilen sıcak su oldukça fazla kullanılmaktadır. Büyük ülkelerde sıcak suyun en büyük temellerinden biri Güneş enerjisidir. Günümüzde sıcak suyun birçok ülkede kullanılması için teşvikler yapılmaktadır. Sıcak suyu güneşin karşılaması durumunda Dünyanın ozon tabakasına da fayda sağlamış oluruz.

Güneş Enerjisinin Şekli

Güneşten fayda sağlayarak su ısıtıcıları yapmanın da birçok şekli vardır

Akü Şekli: Elektrik depolanmasında kullanılır. Güneşin olmadığı yani bulutlu serin havalarda önceden depoladığı enerjiyi ihtiyaç duyulduğunda aktarır. Enerjinin bu denli depolanması oldukça fayda sağlamaktadır. Akülü sistemde güneşin olduğu saat kadar kendine enerji depolayabilir. Güneşin olmadığı zamanlar bu enerjiyi olduğu gibi yansıtır. Akülü sistemin maliyeti normal enerji sağlayanlara göre fazladır.

Akülü Şarj Regülatörü: Mekanizmanın üzerindeki güneş panelinden gelen akımı ayarlayıp akünün tamamen dolması veya tamamen boşalmasını engeller. Tüketici için en uygun olan sistem seçilmelidir. Genel olarak regülatörlerin üzerinde bulunan sayısal değerler işin uzmanı tarafından tüketiciye optimum seviyede bir sistem seçilmelidir.

Evrici: Güneşten gelen doğru akımı alternatif akım enerjisine çevirmeye yarayan bir üründür. Genel olarak evriciler tam sinüs çıkışı veren ve tam sinüs çıkışı vermeyen olmak üzere iki çeşit evrici bulunmaktadır. Hassas yüklerin bulunduğu sistemler de tam sinüs çıkışı verebilen evricilerin kullanılması gerekmektedir.

Güneş enerijisi ve pilleri hakkında daha fazla bilgi için gunesenerjisipanelleri.net web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.